Европейски патент

Европейски патент

През 2015 г. Никола Александров и Даниела Петрова успяха да изолират 2 щама на Lactobacillus bulgaricus и 2 щама на Streptococcus thermophilus от традиционен млечнокисел продукт в Родопите. Тези щамове са собственост на Дафлорн и са регистрирани по Будапещенски договор за международно признаване на депозита в Чешката национална банка за микроорганизми. С тези щамове ние успяхме да създадем първите в света пробиотици на козе мляко. Тези продукти, както и методът на получаването им са обект на Европейски патент № EP 3 172 973 A1. Пробиотиците на козе мляко са изключително полезни за човешкия организъм, тъй като козето мляко е най-близко до майчината кърма.

 

Повече информация за Европейския патент: натиснете ТУК!