Американски патент

Американски патент

През 2011г. Никола Александров и Даниела Петрова за първи път в света успяха да изолират пробиотична асоциация от млечнокисели микроорганизми от изворна вода от дивата природа на България – извор в Стара планина. Пробиотичната асоциация съдържа 8 диви изцяло натурални щама от 4 вида млечнокисели бактерии на Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus и Lactobacillus lactis. Тези оригинални пробиотични щамове живеят в изворна вода. Улавянето на пробиотични микроорганизми от изворна вода се случва за първи път в света и затова можем да говорим за научно откритие. Пробиотичните микроорганизми от воден произход са собственост на Дафлорн и са регистрирани по Будапещенски договор за международно признаване на депозита в Чешката национална банка за микроорганизми. Методът за получаване на продукти с пробиотичната асоциация и продуктите са обект на патентна защита на Дафлорн в САЩ с Патент № US 9,131,708 B2 от 15.09.2015г. Дафлорн е единствената компания в югоизточна Европа, която притежава американски патент в областта на биотехнологиите.

 

Иновативната формула на “Дафлорн” ООД за биотехнологичния режим на производство дава възможност в 1 г сухо вещество от продукта да се съдържат милиарди колонообразуващи единици (CFU) на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. По време на биотехнологичния процес пробиотичните бактерии разграждат млечните протеини и казеина до всички заменими и незаменими 21 аминокиселини, млечните мазнини – до полиненаситени мастни киселини, млечните захари – до прости захари. Получените хранителни вещества са готови за усвояване от организма като градивни единици на клетките. По време на ферментацията лактобацилите усвояват лактозата и се “обвиват” по естествен път с глюкопротеинова обвивка, което позволява да се съхраняват живи, както на стайна температура в продължение на години, така и при преминаване на целия стомашночревен тракт на човека.

 

 

Повече информация за Американския патент: натиснете ТУК! 

 

Новооткрит произход на пробиотиците на Балканите: натиснете ТУК!