За Дистрибутори

За Дистрибутори

Търговски отстъпки (ТО) за дистрибутори – общи условия

За новорегистрирани Дистрибутори

Ако сте краен клиент и искате да се регистрирате като дистрибутор, трябва да закупите еднократно пробиотични продукти на стойност над 500 лв. по базовите цени, обявени в този сайт. За тази еднократна покупка Вие получавате веднага ТО от 10% и можете да се регистрирате като дистрибутор.

Като новорегистриран дистрибутор Вие ставате Дистрибутор І-во ниво. Вие веднага започвате да закупувате пробиотичните продукти с ТО 13% от базовата цена и това е вашата дистрибуторска цена на Дистрибутор І-во ниво. За първия отчетен период всички новорегистрирани дистрибутори закупуват пробиотичните продукти с ТО 13% от базовата цена на продуктите и това е цена Дистрибутор І-во ниво.

Вие се регистрирате като новорегистриран дистрибутор чрез интернет магазина в секция Вход при еднократна поръчка над 500лв в интернет магазина. При регистрация получавате имейл за активация (потвърждение) на вашата поща. Като дистрибутори Вие можете да проверявате както текущия си оборот, така и продуктите, които сте закупували по бройка и видове като влезете в секция Вход за Дистрибутори. Ако имате затруднения пишете на [email protected] или се обадете на 02/4237067 или 0882 531 330.

Първият период на отчитане на Вашите общи покупки на дистрибутор е в зависимост от датата в месеца на регистрация на новорегистриран дистрибутор. Ако сте се регистрирали до 14-то число на текущия месец като новорегистриран дистрибутор, първият отчетен период на покупките Ви е до края на текущия месец. Ако сте се регистрирали като новорегистриран дистрибутор след 14-то число на текущия месец, първият отчетен период на покупките Ви е до края на следващия месец. Например: ако сте регистриран като новорегистриран дистрибутор на 9 юли, то първият Ви отчетен период на покупки е от 1 юли до 31 юли. Ако сте регистриран като новорегистриран дистрибутор на 16 юли, то първият Ви отчетен период на покупки е от 16 юли до 31 август. В общите покупки на първия Ви отчетен период не се включва първоначалната Ви покупка от над 500 лв. за регистрация. След този първи отчетен период за новорегистриран дистрибутор, последващите отчетни периоди на общите Ви покупки е 1 месец за всички дистрибутори.

 

Движение на дистрибуторите според Месечния оборот

Движение Нагоре

Ако за отчетния период (първи или последващи) направите като дистрибутор общ оборот от 700 лв. до 900 лв. по Вашата цена с ДДС, получена от предходния период, за следващия отчетен период от 1 месец Вие ще купувате пробиотичните продукти с цена на  Дистрибутор І-во ниво с 13% ТО от базовата цена.

Например: базовата цена на 1 бр. Биомилк Колон 250 г е 75 лв. Вие сте новорегистриран дистрибутор или предния месец (отчетен период) сте направили оборот от 800 лв., то Вашата цена за следващия месец (отчетен период) ще остане цена Дистрибутор І-во ниво (с 13% ТО) – 65,25 лв. с ДДС за 1 бр. Биомилк Колон 250 г.

 

Ако за отчетния период (първи или последващ) направите като дистрибутор общ оборот от 901 лв. до 2000 лв. по Вашата цена, получена от предходния период, за следващия отчетен период от 1 месец Вие ще купувате пробиотичните продукти с с 20% ТО от базовата цена с ДДС. Това е цена на Дистрибутор ІІ-ро ниво.

Например: базовата цена на 1 бр. Биомилк Колон 250 г е 75 лв. В предния месец Вие сте купували Биомилк Колон на цена Дистрибутор І-во ниво – 65,25 лв., т.е. Вашата цена е била на цена Дистрибутор І-во ниво (с 13% ТО). За отчетния период (предния месец) сте направили оборот 1300 лв. В следващия отчетен период (1 месец) Вие ще закупувате 1 бр. Биомилк Колон 250 г на цена 60 лв. с ДДС (с 20% ТО – цена Дистрибутор ІІ-ро ниво).

 

Ако за отчетния период (първи или последващ) направите като дистрибутор общ оборот от над 2001 лв. по Вашата цена, получена от предходния период, за следващия отчетен период от 1 месец Вие ще купувате пробиотичните продукти с 26% ТО от базовата цена с ДДС. Това е цена на Дистрибутор ІІІ-то ниво.

Например: базовата цена на 1 бр. Биомилк Колон 250 г е 75 лв. В предния месец Вие сте купували Биомилк Колон на цена Дистрибутор І-во ниво – 65,25 лв., т.е. Вашата цена е била на цена Дистрибутор І-во ниво (с 13% ТО). За отчетния период (предния месец) сте направили оборот 2200 лв. В следващия отчетен период (1 месец) Вие ще закупувате 1 бр. Биомилк Колон 250 г на цена 55,50 лв. с ДДС (с 26% ТО – цена Дистрибутор ІІІ-то ниво).

Движение Надолу

Ако сте дистрибутор и за отчетния период сте купували пробиотични продукти на цена Дистрибутор ІІІ-то ниво (с 26% ТО), но в края на отчетния период имате оборот от 901 до 2000 лв., то в следващия месец ще купувате пробиотиците на цена Дистрибутор ІІ-ро ниво (с 20% ТО).

Например: базовата цена на 1 бр. Биомилк Колон 250 г е 75 лв. В предния месец Вие сте купували Биомилк Колон на цена Дистрибутор ІІІ-то ниво – 55,50 лв., т.е. Вашата цена е била на цена Дистрибутор ІІІ-то ниво (с 26% ТО). За отчетния период (предния месец) сте направили оборот 1000 лв. В следващия отчетен период (1 месец) Вие ще закупувате 1 бр. Биомилк Колон 250 г на цена 60 лв. (с 20% ТО – цена Дистрибутор ІІ-ро ниво).

 

Ако сте дистрибутор и за отчетния период сте купували пробиотични продукти на цена Дистрибутор ІІ-ро ниво (с 20% ТО), но в края на отчетния период имате оборот от 700 до 900 лв., то в следващия месец ще купувате пробиотиците на цена Дистрибутор І-во ниво (с 13% ТО).

Например: базовата цена на 1 бр. Биомилк Колон 250 г е 75 лв. В предния месец Вие сте купували Биомилк Колон на цена Дистрибутор ІІ-ро ниво – 60 лв., т.е. Вашата цена е била на цена Дистрибутор ІІ-ро ниво (с 20% ТО). За отчетния период (предния месец) сте направили оборот 710 лв. В следващия отчетен период (1 месец) Вие ще закупувате 1 бр. Биомилк Колон 250 г на цена 65,25 лв. (с 13% ТО – цена Дистрибутор І-во ниво).

 

Ако сте дистрибутор, но в рамките на текущия месец (отчетния период) не можете да направите оборот над 700 лв. по Вашите цени, следващия месец ще закупувате продуктите по базови цени и ще ползвате единични ТО като за краен клиент – при единични покупки от 200 до 400 лв. – 5% ТО, при оборот над 400 лв. – 10% ТО от базвата цена. Ако в този отчетен период направите оборот над 700 лв. с ползваните ТО, то в следващия отчетен период отново ползвате системата на ТО за дистрибутори.

Например: ако в текущия месец (отчетния период) сте купували Биомилк Колон на цена Дистрибутор І-во ниво 65,25 лв. (с 13% ТО) и сте направили общ оборот 600 лв., то в следващия месец ще купувате Биомилк Колон на базова цена 75 лв. В този отчетен период Вие правите 2 единични  покупки Биомилк Колон – общо 150 лв. без ТО, 1 единична покупка за 3 кутии Биомилк Колон – 225 лв. с 5% ТО, т.е. сте заплатили 213,75 лв., и 1 единична покупка за 6 кутии Биомилк Колон – 450 лв. с 10% ТО, т.е. сте заплатили 405 лв. В този отчетен период общият Ви оборот е 768,75 лв. За следващия отчетен период Вие ще закупувате Биомилк Колон на цена Дистрибутор І-во ниво 65,25 лв. (с 13% ТО).

 

 

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ КАТО ДИСТРИБУТОР?

Влизате в секция ВХОД на сайта www.daflorn.bg

Ще видите Вход за клиенти. Ако нямате преди това регистрация НИЩО НЕ ПОПЪЛВАТЕ в полетата имейл и парола, а натискате "регистрирай се" с малките сини букви. Излиза Ви ново поле Вход за клиенти, където в полето "имейл" попълвате Вашия имейл. Задължително кликнете в квадратчето на полето с текст "Съгласен съм с Общите условия и Политика за поверителност на сайта". След това въведете кода от картинката в полето до него. Натискате бутон "изискай регистрация". 

На Вашата електронна поща, с която сте се регистрирали, ще получите имейл "Активиране на профил" със съдържащ се в имейла линк за потвърждаване на регистрация. Кликнете върху линка. Ще Ви излезе секция от сайта "Нова парола". В полето "Парола" въведете желаната от Вас парола. В полето "Потвърди парола" въведете същата избрана от вас парла. Кликнете върху бутон "Потвърди"

МОЖЕТЕ да се обадите на тел 0882 531 330 или 02/423 70 67 в работното време  на магзина за помощ за последваши стъпки за регистрация.

Излиза Ви секция "Потребителски профил". Кликвате върху секция "Редакция на профила". В тази секция под раздел "Смяна на паролата" има раздел "Данни за потребителя". Там задължително попълнете всички полета от "Данни за потребителя". Попълнете полетата в раздел "Данни за доставка". Ако имате фирма и желаете фактура, попълнете полето "Данни за фактура". След това кликнете в квадратчето на полето с текст "Съгласен съм с Общите условия и Политика за поверителност на сайта" и КЛИКНЕТЕ върху бутона ЗАПАЗИ. Ще видите съобщение "информацията е записана успешно".

ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ПРАВЕТЕ ПОРЪЧКА ВЕДНАГА! 

След обработка на Вашата регистрация ще получите обратно обаждане на въведения от Вас телефонен номер от нашия екип за потвърждаване и обработване на регистрацията (можете и Вие да позвъните на 0882531330 за обработка на регистрацията). Обработката на Вашата регистрация се прави само в обявеното работно време на магазина. След обработка на Вашата регистрация Вие вече можете да правите поръчки в онлайн магазина с Вашата отстъпка по всяко време на денонощието.

Когато направите поръчка, Вие няма да видите веднага вашата отстъпка. Вие ще видите Вашата отстъпката на Стъпка 2 от поръчването (това е предпоследната стъпка преди финализиране на поръчката).

АКО ВИДИТЕ КАКВИТО И ДА Е ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВАШАТА РЕГИСТРАЦИЯ, МОЛЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ И ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0882 531330 И 02/423 70 67 В РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА МАГАЗИНА.

 

 

Tърговската система с директни ТО има следните предимства пред МЛМ системата: 

  • за разлика от МЛМ системата, където ТО са върху цена на продукта без ДДС, Вашите отстъпки са върху крайна цена с ДДС. Например про 2100 лв оборот при директна ТО 26% от цента с ДДС, Вие получавате ТО 546 лв (2100 лв минус 26% = 1554 лв). При МЛМ системата ТО се изчислява върху цена без ДДС. За същия оборот 2100 лв цената без ДДС е 1750 лв. При ТО 26% от 1750 лв, Вие получавате 455 лв отстъпка. Чрез директните ТО на нашата система Вие веднага печелите 91 лв повече.
  • при системата на директни ТО, не Ви е необходимо да подписвате договор за регистрация на Дистрибутор. 

 

 

С тази система на търговски отстъпки Дафлорн БГ ЕООД се стреми да стимулира създаване на средни и големи дистрибутори, като съобразява ТО с оборота, направен от всеки дистрибутор. Свободното движение на дистрибуторите между различните нива на ТО стимулира изграждането на дистрибуторска мрежа и привличане на нови клиенти.

 

Производителят Дафлорн ООД активно се ангажира с периодично обучение на дистрибуторите за ефектите на пробиотиците, които създава и произвежда. Лекарският екип на производителя Дафлорн ООД дава безплатни медицински консултации на дистрибутори и крайни клиенти. За повече информация виж секция: Медицински консултации.